top of page

Příklad studie rodinného domu. Dokumentace ukazuje rozsah práce provedené architektem a odevzdané klientovi jako finální studii, určené jako podklad pro další fázi dokumentace. Studie se skládá vždy z obecného popisu, popisu a pojmenování stávajícího stavu, určení principů návrhu a z návrhu novostavby, prezentované půdorysným řešením, řezy, fasádami a vizualizacemi. Půdorysné řešení je opatřeno výměrami místností a kótami pro lepší čitelnost řešení.

Studie se odevzdává ve 2 - 3 tištěných formátech a v digitální verzi.

Studie pak slouží jako základní podklad pro projekt ke stavebnímu řešení a prováděcímu projektu stavby.

bottom of page