top of page

Textile Designer,

Fabric & Pattern.

Katalog rodinných domů představuje projekty rodinných domů s dokončenou studií - dispozičního řešení, tvarového a materiálového řešení. Tyto studie je možné ihned využít jako podklad pro další fázi projektové přípravy tj. projektů pro stavební povolení nebo se můžou stát základem pro další řešení a úpravy nového individuálního projektu.

bottom of page