top of page

Rodinný dům L, Kostelní Střimelice

STAV - STUDIE

Studie řeší návrh rodinného domu v obci Kostelní Střimelice. Dům je umístěn na velkém svažitém pozemku v severovýchodní části tak, aby byl výškově umístěn co nejvýše a využíval tak výhled do okolní krajiny. Objekt je navržen jako jednopodlažní a nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou nepravidelného tvaru.
Vzhledem k prudce klasajícímu svahu pozemku byl objekt navržen jako terasovitý. Spodní úroveň obývacího pokoje je umístěna na kótě 415,5 m.n.m. Střední úroveň ( úroveň dětských pokojů ) je zvýšená vůči spodní části cca o 1m. Nejvyšší úroveň ( garáž ) je zvýšena o 1,575m vůči nejnižšímu bodu objektu. Vjezd do garáže a vstupní chodník je řešen formou zpevněné rampy se sklonem cca 12%.
Dispoziční řešení objektu je řešeno formou třech samostatných hmot, které svým umístěním vymezují další vnitřní prostory společné pro celou domácnost - hlavní obývací prostor, jídelnu a kychyň. Těmito hmotami je seskupení 3 dětských pokojů v kompaktní celek, dále prostory garáže s technickým zázemím a dále ložnice rodičů s hygienickým zázemím. Vzájemným umístěním těchto celků vznikají přirozené koridory vstupní části, chodby a zejména pak obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Dům tak není příkladem klasického dispozičního řešení ale vymezuje jednotlivé plochy a funkce samotnými objekty a jejím střídáním. Vzniká tak jakýsi model prostorového domu ....

zastavěná plocha objektu: 266,68m2  
 

bottom of page