top of page

Rodinný dům, Šternberk

STAV - REALIZACE

Základním principem celé stavby je vytvoření jednoduché hmoty, osazené nad úrovní terénu s co možná nejjednodušším konstrukčním řešením, které umožňuje dispoziční variabilitu vnitřního prostoru. Proto byla vytvořena koncepce dvou obvodových nosných stěn, na které bude uložena střecha většího rozpětí. Vnitřní konstrukce budou příčkové-nenosné. Celá stavba je založena na žb pasech a základové desce. Základová konstrukce je osazena záměrně nad přilehlý terén. Základová deska je přetažena od základových pasů a vytváří tak konzolu. Celý dům je tak dojmově odsazen od povrchu přilehlého terénu a působí vzdušným dojmem.Použití venkovních materiálu vychází z principu vytvoření dvou prvků tvaru L. První prvek je tvořen stěnou a podlahou a je obložen venkovním obkladem dřeva. Druhý prvek je tvořen stěnou a střechou (atikou) a je řešen venkovní zateplením stěny s omítkou a bílou malbou.

Zastavěná plocha objektem rodinného domu:  170,8m2

Zastavěná plocha objektem garáže:                   27,2m

Celková užitná plocha místností:                        94,6m2

sternberk02_14.jpg
bottom of page