top of page

Obytný dům, Praha 5

STAV - STUDIE

Obytný dům je umístěn do povodňového pásma městské části Praha 5. Hladina stoleté vody dosahuje 1m pod nejnižší úroveň obytného podlaží a přibližně 4m od úrovně přilehlého terénu. /roveň přízemí je tedy využitou pro umístění sklepů, schodiště s výtahy a volného prostranství pod nosnými sloupy, které může být využito pro parkung vozidel a volnočasové aktivity. Jednotlivé prvky jsou kruhového půdorysu a rozmístěny tak, že je možný volný průchod mezi nimi po celé délce zástavby.

HPP celkem: 2550m2

plocha pozemku: 5150m2

počet bytů: 24

zbraslav 6.jpg
bottom of page