top of page

Městský dům, Šternberk

STAV - STUDIE

 

Návrh představuje rekonstrukci původního měśťanského domu v Bezručově ulici ve Šternberku na Moravě. Studie byla provedena jako ověřovací studie s různou formou využití stávajícího objektu a také s různou formou a velikosti dostavby parcely.

V původním řešení šlo o samostatný objekt s dvorem a hospodářským zázemím v čelní poloze ulice. Za hospodářským zázemím-dvorem byla dále realizována postupně další městská zástavba až do současného stavu.

Návrh předkládá různé možnosti zástavby původního dvora.

Varianta A - v místě hospodářského dvora je umístěn výrazný prvek novostavby, který uzavírá uliční frontu domů. Původní dům se tak stává nárožním soliterním domem.

Varianta B - je v podstatě založena na obdobném řešení, měřítkově a tvarově rozdílném.

varianta C - v podstatě zachovává původní řešení přilehlého dvora. Čelní zeď dvora zůstává zachována v původní podobě. Do dvoru je vestavěno křídlo s provozem kavárny a venkovního sezení.

stenberk_mestsky_dum_1975.jpg
bottom of page