top of page

Dostavba bloku, Brno

STAV - OVĚŘOVACÍ STUDIE

Návrh představuje ověřovací studii dostavby bloku městské zástavby vniklé v meziválečném období. Okolí je typické zástavbou deskových objektů 30. let. Návrh představuje dva výrazné deskové prvky zástavby, svírající vnitřní blok plný zeleně. Pro návrh nebyla zvolena jednoduchá forma objektů, naopak výrazné hmoty byly rozčleněny do kolmých vystupujících motivů. Tím bylo vytvořen dojem menšího meřítka stavby a uvnitř vnitrobloku vznikly menší rozdělené prostory zákoutí, příjemné pro rezidenty.....

Zastavěná plocha: 5250m2

bottom of page