top of page

Soubor rodinných domů, Březová-Oleško

STAV - STUDIE

Studie řešila zástavbu rodinných v lokalitě nedaleko Prahy. Pozemek byl rozdělen na 17 parcel určených pro návrh a výstavbu individuálních rodinných domů.

Pro tyto účely bylo navrženo 10 dispozičních typů rozdílných velikostí, hmotového řešení a podlažnosti. Jednotlivé domy byly navrženy tak, aby mohly být bez větších úprav použity na jakýkoliv pozemek v lokalitě.

Všechny domy vycházeli z jednotného principu řešení zastřešení sedlovými střechami pravidelného či nepravidelného tvaru, jednotnou úpravou fasád objektu s obdobnými architektonickými prvky.

Projekt nakonec nebyl uskutečněn.

bottom of page