top of page

Cafe Mnichovice

STAV - STUDIE

 

Projekt kavárny a pizzerie se nachází v  obci Mnichovice v lokalitě Jánského náměstí.

Navržená budova je jednopodlažní s podkrovím, zastřešena kombinací šikmých sedlových a plochých střech. je nepodsklepená. Celá budova je koncipována jako polouzavřený blok, který je tvořen přední částí kavárny, zadní částí ubytování a střední částí pizzerie. Tyto části vytvářejí společný vnitřní dvůr, přístupný z jednotlivých částí kavárny a pizzerie, ale také přímo z okolní komunikace a také ze zadní části  parkingu.

Přední část celé stavby je kavárna, přízemní budova s využitelným podkrovím. Objekt kavárny přímo vytváří a definuje uliční frontu Jánského náměstí.
V přízemí kavárny je umístěno kavárenské sezení, obslužný pult a dále výrobna ( přípravna ) se zázemím pro zaměstnance. V podkroví je umístěno pohodlnější sezení kavárny ( sedací soupravy, křesílka ...). přízemní část je otevřena do podkroví a prosvětlena velkorysými střešními okny. Kavárna je otevřena velkými prosklenými okny do náměstí a také do společného dvoru. Prosklené plochy umožňují průhled z prostor náměstí až do vnitrobloku.
V podkroví kavárny je dále umístěn prostor pro salonek pro pořádání uzavřených akcí ... 

Objekt ubytování tvoří samostatnou budovu v zadní části parcely. Zde byly navrženy 4 menší bytové  jednotky s podkrovím, určené např. jako startovací byty popř. přechodné ubytování. Byty jsou navrženy jako 3+kk s menšími rozměry obytných místností.
Parkování pro obytný dům je řešen jako společný s návštěvnickými místy kavárny v zadní části parcely.

Návštěvníci kavárny a pizzerie mohou z parkingu přímo navštívit vnitřní dvůr pomocí úzkého průchodu mezi objekty.

Budova pizzerie je přízemní stavba zastřešena rovnou střechou. Uzavírá vnitřní blok ze severní části. Přístup do pizzerie může být přímo z ulice a dvoru popř. prostřednictvím vstupní společné části z Jánského náměstí ( zimní vstup ). V severovýchodní části objektu je umístěno zázemí pizzerie - přípravna a kuchyně, šatna pro zaměstnance a technické zázemí celého objektu. V zadní části domu je dále navržen prostor pro ordinaci s vlastní šatnou a koupelnou.
Ačkoliv je v současné době nazýván prostor před kavárnou náměstím není jako typické náměstí vymezen přesnou uliční zástavbou. Návrh se tedy pokouší tento problém částečně vyřešit. Hlavní budova kavárny je umístěna rovnoběžně s ulicí Ondřejovskou a spolu s ní vytváří obdélníkový prostor "náměstí". Budova kavárny  s hlavním vstupem do objektu a s prodejní výlohou je tak přímo jeho součástí. Stavba není záměrně umístěna do hloubky parcely, ale naopak vytváří přední frontu zástavby, která by měla být více patrná s hlavní komunikace.
Před budovou kavárny směrem do náměstí je umístěna pochozí terasa určená pro sezení zákazníků a vytváří tak důležitý společenský prvek.
Základním principem celého návrhu je předpoklad vnitřního prostoru uzavřeného jednotlivými stavbami - stavbou kavárny uzavírající celek z prostoru náměstí, stavbou obytného domu z východní strany a stavbou pizzerie z ulice Jánská. Z ulice Jiráskova je blok uzavřen pouze fragmentem zdi. Z této části je možné vnitřní dvůr volně navštívit. 
Volba tohoto typu výstavby s celkovým architektonickým pojednáním není náhodná. Inspirací byly budovy hospodářských a panských dvorů, které významným způsobem vytvářely sídelní útvary i volnou krajinu v předchozích staletích a jsou výrazným historickým architektonickým prvkem. Příklady těchto staveb nacházíme ve středočeském kraji a na území prahy dodnes.


užitná plocha 1.np celkem:                      509,22m2
užitná plocha 2.np celkem:                      241,1m2


zastavěná plocha 1.np celkem                589,5m2
zastavěná plocha 2.np celkem                365,5m2

 

mnichovice_09.jpg
mnichovice_08.jpg
bottom of page