top of page

Rodinné domy, Nedabyle

 

STAV - STUDIE

Studie rodinných domů v obci Nedabyle byla navržena ve dvou variantách. 

 

První řešení spočívá v umístění 6 ti menších řadových domů na nevelkém pozemku. Objekty jsou umístěné podélně s příjezdovou komunikací. Pozemek je ve svažitém terénu. Objekty byly osazeny v horní části pozemku a v dolní části byla navržena částečně krytá garážová stání, která byla dosypána zeminou. Na nimi tak vznikly zpevněné plochy předzahrádek. 

Druhá varinata navrhuje umístění 4 větších rodinných domů kolmo k hlavní komunikaci. Objekty jsou podsklepené. Mezi jednotlivými stavbami vznikají v úrovni podzemního podlaží garážové plochy. Vjezdy to parkovacích stání jsou lemovány klenebnými oblouky. Tyto motivy odkazují na historii jihočeské architektury, stejně jako použítí šambrán v okenních otvorech rodinných domů.


Celková bilance ploch:

celková užitná plocha rodinných domů: 652,8m2

zastavěná plocha rodinými domy: 384,2m2
plocha pozemku: 1287m2

studie: 10-11/2020


 

bottom of page