top of page

Obytný soubor, Praha 5

STAV - STUDIE, PROJEKT DSP, PROJEKT DPS

Projekt představuje zástavby menších obytných domů v lokalitě Prahy 5. Zástavba je tvořena 3 obytnými domy. Největší objekt reaguje urbanisticky na stávající zástavbu podélných staveb podél hlavní komunikace. Další dvě stavby jsou umístěny volně a reagují tak na rozvolněnou zástavbu rodinných domů a menších obytných staveb v okolí. Mezi objekty vzniká venkovní shromažďovací prostory s náměstím, kde jsou umístěny obchodní plochy. Součástí návrhu je také řešení veřejného parku.

Objekty jsou řešeny s výraznými prvky balkonových prvků z přiznaného betonu, doplněné materiálově dřevěným obkladem, dřevěnými balkonovými zástěnami a prvky černých zástěn.


celková bilance ploch:celková plocha HPP:        3260m2

celková užitná plocha bytů:                                 2429,6m2

celkový počet bytů:                                             36
celková zastavěná plocha:                                 1975m2

počet parkovacích stání:                                    52


 

bottom of page