top of page

Obytný soubor, Praha 8

Obytný soubor, Praha 8

STAV - REALIZACE

Dostavbou proluky se do území vrací původní stav, kdy se znovu dotváří a uzavírá uliční část a ve vnitrobloku se navazuje na stávající okolní zástavbu. Výšky budov drží okolní linii domů a ve vnitrobloku jsou hmoty jednotlivých budov mezi sebou rozvolněné. Tento projekt Karolína Plazza 2 dotváří spolu s projektem Karolína Plazza 1 blok domů mezi ulicemi Sokolovská a Křižíkova. V rámci těchto dvou projektů, které na sebe úzce navazují vzniká pěší zóna přes pasáže a domovní dvory. V parteru těchto souborů budov vzniká obchodní zóna se službami.

Architektonické řešení
   Jedná se o návrh souboru staveb s polyfunkčním charakterem. Soubor 4-řech hlavních bytových věží které mají 6., 7. a dvě věže 8. nadzemních podlaží má společnou podnož dvou suterénních podlaží v nichž je umístěno technické zázemí a  parkovací stání. V úrovni 1. a 2. NP jsou bytové věže ještě doplněny jedním samostatným objektem a dvěma spojovacími krčky ve kterých jsou navrženy provozy obchodů a kanceláří.
   Stavba se nachází v proluce mezi ulicemi Sokolovská č.p. 96 a Křižíkova č.p. 102. Jedná se o proluku mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská v Praze 8 - Karlín. Proluka je v současné době směrem do ulice Křižíkova a do ulice Sokolovská otevřená mezi stávajícími objekty původní zástavby. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.
Tento soubor staveb Karolína Plazza 2, navazuje na projekt Karolína Plazza 1. Tyto dva projekty budou propojovat pasážemi a nádvořími ulice Sokolovská a Křižíkova.
V parteru souboru je vytvořena pěší zóna s drobnou architekturou, jako jsou dřevěné lavice, železobetonové květníky pro zeleň a pochozí plochy jsou řešeny kamennou dlažbou (pražská mozaika). Materiálové řešení fasád je patrné z pohledů. Střechy nižších, dvoupodlažních budov jsou řešeny z části jako zelené se zeminou a trávníkem.
   Dispozičně jsou stavby řešeny se samostatnými vchody do každého z objektů zvlášť a v rámci některých částí jsou objekty propojené spojovacími krčky v rámci 1. a 2.NP. Celý soubor je ve své suterénní části spojen, kde jsou parkovací stání, technické místnosti apod.
V každé bytové věži je jeden svislý komunikační koridor se schodištěm, doplněný výtahem.
V každém patře je pak vstup do bytů z malé krátké chodby.
Materiály navrhované novostavby vychází ze statického hlediska, architektonického záměru a použité technologie v objektu jako je TZB.
Nosné konstrukce zajišťuje železobetonový skelet svislých i vodorovných konstrukcí, doplněný o ztužující železobetonové stěny. Objekt má vnější stěny zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken. Pouze v prostoru  mezi objektových obvodových stěn je vkládána tepelná izolace z polystyrenu, přičemž na koncích stěn, kde izolace je ve styku s exteriérem se do hloubky cca 350 mm zase nahrazena minerální vatou. Povrchy fasády jsou řešeny kontaktními omítkami, bondovým oplechováním, plastovými okny a sklohliníkovým lehkým obvodovým pláštěm v 1. a 2.NP.

 

místo:  Praha-Karlín

datum:  projekt 2017, realizace 2018-2019

užitná plocha:  byty 3800m2, kanceláře 730m2

investor:  MS INVEST


 

bottom of page