top of page

Seniorský dům, Středočeský kraj

STAV - STUDIE, PŘÍPRAVA PROJEKTU UR

 

Studie Domu seniorů řeší návrh stavby pro přechodné ubytování spoluobčanů v seniorském věku.

Pozemek se nachází v obci ve středočeském kraji, severovýchodně od Rakovníka, obklopená nádhernou krajinou přírodního parku Džbán.

Návrh objektu seniorského domu je spjatý také s návrhy okolních ploch. Jde zejména o umístění rozsáhlých vodních prvků tůní a také nové formování stávající vodoteče potoku. Tento návrh vytváří velmi výrazný motiv celého řešení areálu.

Celý návrh je rozdělen do dvou stavebních etap.

Hlavní náplní objektu jsou zejména ubytovací jednotky 1+kk a 2+kk které jsou umístěny převážně v úrovni 2np a 3np. Tyto byty jsou v úrovni přízemí doplněné o společenské shromažďovací prostory, jídelnu, prostory pro cvičení a rehabilitaci a společenskou halu. K těmto prostorám jsou přidruženy prostory obchodu a zdravotní ordinace, které budou sloužit také pro obyvatele obce. V drufé fázi se počítá s umístěním menšího krytého bazénu.

Součástí vnitřního provozu jsou také pokoje odlehčovací péče se zdravotnickou podporou, se sesternou, prostorami pro asistované mytí pacientů atd ... 


celková bilance ploch:

celková plocha HPP:                                          3536m2 (1.etapa) 1475,4m2 (2.etapa)

celková užitná plocha bytů:                                1182,3m2 (1.etapa) 562,7m2 (2.etapa)

celkový počet bytů:                                             34  (1.etapa) 17 (2.etapa)
celková zastavěná plocha:                                 1371m2 (1.etapa) 613,4m2 (2.etapa)

počet parkovacích stání:                                    18 (1.etapa) 8 (2.etapa)


 

bottom of page