top of page

Přestavba obytného domu, Praha 9

 

STAV - STUDIE, ÚR, DSP (ZSPD)

projekt představuje přestavbu stávající budovy na pozemku v městské části Praha 9. V současné době je na pozemku realizovaná částečně stavba železobetonového skeletu dle původního návrhu. Ten byl proveden výrazně necitelně vzhledem ke svému nejbližšímu i vzdálenějšímu okolí. Zejména výšky navržené stavby výrazně převyšovaly úrovně okolních staveb. Šlo o 4 podlažní stavbu založenou na principu šachovnicového umístění jednotlivých částí domu s výraznými motivy štítů šikmých střech.

Bylo rozhodnuto použít stávající části stavby, jejihž hrubá stavba byla prakticky hotova. Vrcholy střech byly odstraněny tak, aby se stavba výrazně snížila a přestala být konfliktní ke svému okolí. Šikmé stěny byly dostaveny do svislé podoby, objekt byl zastřešen plochými střechami. Výška stavby se radikálně snížila.

Jako materiálu je použita bílá hladká omítka v kombinaci s kreativní formou omítky s výtvarnými motivy v přízemní části stavby. Barevné řešení bylo doplněno dřevěnými obklady v meziokenních částech fasády.

Celková bilance ploch:

hrubá podlažná plocha celkem: 1862,3m2

počet ub. jednotek: 16ks

studie: 04-09/2021

ZSPD: 01-04/2022

předpokládaná realizace: 2023
 

bottom of page