top of page

Rekreační objekty, Šumava

STAV - STUDIE

Studie 9 rekreačních objektů na břehu lipenské nádrže umisťuje jednotlivé objekty do pohlouhlých pozemků, ústící k vodní hladině. Pozemky pro návrh objektů byly poměrně úzké vzhledem k předpokládanému stavebnímu programu staveb. Proto byly vytvořeny podélné formy objektů do tvaru písmene L.

Byly navrženy dva typy staveb, líšící se zejména počtem obytných místností a velikostí. Oba typy však zachovávají uliční a stavební čáru příjezdové komunikace. Průčelí budov směrem k Lipnu jsou umístěny v jedné linii.

Samotné objekty jsou navrženy jako jednopodlažní stavby s obytným podkrovím. Objektry jsou výrazně prosklené směrem k vodní nádrži. V této části budov jsou umístěny venkovní kryté verandy.

Objekty jsou navrženy ve snaze navázat a doplnit tvarosloví lidové architektury.


Celková bilance ploch:

Objekt A:
zastavěná plocha 287m2
celková užitná plocha 223,66m2
Objekt B:
zastavěná plocha 252,8m2
celková užitná plocha 214,9m2


 

bottom of page